Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Οικονομική πολιτική = Εξωτερική πολιτική?

Πιστεύετε πως οι συμφωνίες με την Ρωσία όσον αφορά τους αγωγούς και την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, θα έχουν τελικά όφελος για την χώρα μας;
Αν λάβουμε υπόψιν και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα τα κείμενα των συμφωνιών των αγωγών αυτών, που θα διέρχονται από την χώρα μας...