Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

5 δέσμες προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για την έξοδο από την κρίση και την προστασία των πολιτών

- Η πρώτη δέσμη μέτρων αφορά στη στήριξη προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να επανέλθει η ρευστότητα στην αγορά και να στηριχθεί η πραγματική οικονομία. Προτείνουμε στήριξη, με ξεκάθαρους κανόνες και την ενεργό εποπτεία της Πολιτείας. Οι κρατικές εγγυήσεις πρέπει να καλύψουν όχι μόνο τις Τράπεζες, αλλά να επεκταθούν και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, ώστε να μην υποχρεωθούν να ρευστοποιήσουν μετοχές τους, καταγράφοντας απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ.

- Η δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά στους καταναλωτές και στους δανειολήπτες. Έχουμε καταθέσει δύο προτάσεις νόμου και 7 τροπολογίες στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την προστασία των δανειοληπτών από την υπερχρέωση. Προτείνουμε επίσης το πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων για τους ασθενέστερους οικονομικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως το τέλος του 2009, με αντίστοιχη μετατόπιση των υποχρεώσεων αυτών για μετά το τέλος του συμβατικού χρόνου αποπληρωμής των δανείων.

- Η τρίτη δέσμη μέτρων αφορά στην τόνωση της αγοράς και στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

- Η τέταρτη δέσμη μέτρων αφορά στην στήριξη των ασθενέστερων ομάδων. Τους πιο ευάλωτους, αλλά και τα μεσαία στρώματα που πλήττονται με την απαξίωση του κοινωνικού κράτους.

- Η πέμπτη δέσμη μέτρων αφορά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.