Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πε.Χω.Δ.Ε.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεύθυνε σε εννέα κράτη μέλη μία πρώτη έγγραφη προειδοποίηση, επειδή δεν εξέδωσαν νέες ή αναπροσαρμοσμένες άδειες στα πλαίσια της Οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης για 9.000 και πλέον βιομηχανικές εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν ανά την Ευρώπη. Στόχος της Οδηγίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης και ελέγχου της βιομηχανικής ρύπανσης με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των σχετικών αδειών. Τα κράτη μέλη όφειλαν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007 να εκδώσουν νέες άδειες ή να επανεξετάσουν και, εάν ήταν απαραίτητο, να αναπροσαρμόσουν τις ισχύουσες άδειες για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν πριν τις 30 Οκτωβρίου 1999.
H Ελλάδα είναι άλλη μία φορά, μία από τις χώρες που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για τα περιβαλλοντικά θέματα. Μάλιστα η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση στο κατάλογο των χωρών της Ε.Ε. που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ως προς την πρόοδο της εφαρμογής της σχετικής οδηγίας. Μόνο το 26% των βιομηχανιών έχουν αδειοδοτηθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας IPPC.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ:

  • Πόσες άδειες κατά IPPC έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα; Πόσες βιομηχανίες εμπίπτουν στη συγκεκριμένη οδηγία;
  • Σε πόσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη οδηγία και θεωρούνται ως οι πιο ρυπογόνες, έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί τους όροι;
  • Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο σημαντική καθυστέρηση ως προς την έκδοση των αδειών;
  • Πως προτίθεται να απαντήσει η Κυβέρνηση στην γραπτή προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μην προχωρήσει η τελευταία στην επακόλουθη τελική γραπτή προειδοποίηση (αιτιολογημένη γνώμη), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 226 ΣΕΚ, και στην προσφυγή της κατά της Ελλάδας στο ΔΕΚ;

2 σχόλια:

SOTIRIS είπε...


Πολύ σωστή και θαρραλέα ερώτηση που με κάνει να σκέφτομαι ότι το όνομα Εύα Καϊλή συνάδει με την ελπίδα των πολιτών για μια νέα γένια καλύτερων πολιτικών.

Άντε να δούμε και τι θα βρει να απαντήσει ο υπουργός.

Ανώνυμος είπε...

Μοναξιές βλέπω τελευταία Εύα