Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Προγράμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Ερώτηση στη Βουλή για την διακοπή της χρηματοδότησης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Η χρηματοδότηση λάμβανε χώρα από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ: Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ερευνητικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία του τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ρητώς αναφέρεται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών ως το μοναδικό «στεγνό» πρόγραμμα απεξάρτησης ενηλίκων που υλοποιεί ο ΟΚΑΝΑ στη Βόρεια Ελλάδα. Ρωτάμε τον Υπουργό Υγείας με πιο σκεπτικό ή αξιολόγηση αποφασίστηκε η διακοπή της χρηματοδότησης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, δεδομένου των δεσμεύσεων του Υπουργού Υγείας το Φθινόπωρο του 2007 στη Βουλή των Ελλήνων ότι δεν θα κλείσει κανένα πρόγραμμα απεξάρτησης σε όλη τη χώρα, καθώς και πώς προτίθεται να ενεργήσει η κυβέρνηση προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του Προγράμματος και, κατά συνέπεια, η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: